Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2080

Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.