Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2526

Spolu s potvrzením o zájezdu vydá pořadatel zákazníkovi doklad o svém pojištění podle jiného právního předpisu vystavený pojistitelem.