Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 603

Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny.