Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 671Způsobilost uzavřít manželství

Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka podle § 672 až 676.