Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3006Základní ustanovení

Vmísí-li se někdo do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k jeho tíži následky z toho vzniklé.