Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2508

Právo na odměnu a na ujednanou náhradu nákladů obchodní zástupce nemá, byl-li při uzavírání obchodu činný pro obě strany jako obchodní zástupce nebo jako zprostředkovatel.