Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2897

Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.