Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1562

K nabytí toho, co bylo zůstaveno s odkládací podmínkou, je třeba, aby osoba, jíž bylo něco takto zůstaveno, přežila zůstavitele a byla způsobilá dědit.