Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2556

Odesílatel potvrdí dopravci na jeho žádost objednávku přepravy. Dopravce potvrdí odesílateli na jeho žádost převzetí zásilky. Potvrzení vyžadují písemnou formu.