Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 611

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jiná práva se promlčují, pokud to zákon stanoví.