Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 957

Pokud není možné rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti, ustanovení § 953 až 956 se nepoužijí.