Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1514

Jsou-li všichni svěřenští nástupci zůstavitelovými současníky, není omezena řada, ve které po sobě mají svěřenští nástupci následovat.