Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2677

S peněžními prostředky na účtu nakládá majitel vkladní knížky. Bez předložení vkladní knížky nelze s peněžními prostředky na účtu nakládat.