Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1323

Je-li s podílem spojeno hlasovací právo, může je zástavní věřitel vykonávat, jen pokud to bylo ujednáno.