Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1321

Ke smlouvě, kterou korporace přijímá do zástavy vlastní podíl, se nepřihlíží.