Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1106

Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená.