Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23

Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.