Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 267

Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis.