Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2493

Získá-li obchodní zástupce při své činnosti doklady, které mohou být významné pro ochranu oprávněných zájmů zastoupeného, uchová je po potřebnou dobu.