Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1642

Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl.