Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 802

Osvojit lze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.