Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3015

Tento zákon zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie.