Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1266

K věci lze zřídit i několik služebností, pokud není novější právo na újmu právům starším.