Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1480

Dědického práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze je převést ani s ním jinak naložit.