Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 395

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti.