Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 975

Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy, upraví také rozsah vyživovací povinnosti rodičů.