Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2118

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.