Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1411

Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.