Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 999

Ani poctivý držitel se nemůže domáhat, aby mu byla nahrazena cena, za kterou na sebe věc převedl.