Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1157Odklad oddělení ze spoluvlastnictví

Pro oddělení ze spoluvlastnictví platí § 1154 až 1156 obdobně.