Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1532Písemná forma závěti

Závěť vyžaduje písemnou formu, ledaže byla pořízena s úlevami.