Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1005

Pro případ odstraňování stavby platí § 1004 obdobně.