Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1453

(1) Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk.

(2) Právnická osoba může být svěřenským správcem, stanoví-li to zákon.