Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1745

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.