Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3030

I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I.