Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2704

Právo na důchod nelze postoupit jinému; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Pohledávku splatné dávky však postoupit lze.