Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 493

Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.