Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 453

Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno.