Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 185

Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.