Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 981

Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, které není z veřejného seznamu zjevné.