Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2341

Není-li v ustanoveních tohoto oddílu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht přiměřeně ustanovení o nájmu.