Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1601Náhradnictví při odkazech

Zůstavitel může při odkazu nařídit náhradnictví nebo svěřenské nástupnictví. Pro takové případy se přiměřeně použijí ustanovení § 1507 až 1524.