Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1529

Podstatný omyl zůstavitele způsobuje neplatnost ustanovení závěti, kterého se týká.