Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1564

Omezí-li zůstavitel někomu právo doložením času a není-li jisté, zda čas nastane, platí zůstavené právo za podmíněné.