Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2497

Zastoupený sdělí obchodnímu zástupci bez zbytečného odkladu, zda obchod obstaraný obchodním zástupcem přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil.