Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2028

Zákonným ručením za nepeněžitý dluh je zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli přísluší při porušení zajištěného dluhu.