Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2516

Právo na zvláštní odměnu zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od ukončení obchodního zastoupení.