Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1393

Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení z podzástavy místo podzástavce, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný.