Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 304

Fundace je ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem, v nichž musí být určeny i její majetkové zajištění a účel.