Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2451

Zprostředkovatel pro zájemce uschová doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce.